Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN

Update ngày 4/7/2019
Công ty TNHH IDS
Giám đốc đại diện Takashi Nakano

Công ty chúng tôi kể từ khi thành lập đã cung cấp dịch vụ về hệ thống máy tính. Khi thực hiện hoạt động kinh doanh này, về mặt nghiệp vụ chúng tôi sẽ lưu giữ thông tin cá nhân của công ty đối tác, khách hàng cá nhân.
Ngoài ra, khi thực hiện nghiệp vụ này, chúng tôi cũng sử dụng thông tin cá nhân của nhân viên.
Chúng tôi ý thức rằng thông tin cá nhân vốn dĩ là tài sản của cá nhân và nhờ sự cho phép sử dụng thông tin đó mà chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ phát triển hệ thống của công ty mình. Chúng tôi sẽ nỗ lực để bảo mật những thông tin cá nhân đó.
Chúng tôi sẽ thiết lập và thực hiện chính sách bảo mật thông tin cá nhân sau đây để góp phần vào sự phát triển lành mạnh của xã hội thông tin tiên tiến bằng cách đạt được sự tin tưởng của các đối tác kinh doanh và người tiêu dùng nói chung.

 1. Chúng tôi sẽ không lấy thông tin cá nhân một cách không phù hợp hoặc bất hợp pháp trong quá trình tiếp nhận (thu thập) thông tin cá nhân hay trong quá trình phát triển hệ thống. Chúng tôi sẽ thu thập thông tin theo quy trình của công ty và sử dụng, cung cấp nó tuân theo các quy tắc giám sát để ngăn chặn việc sử dụng thông tin cá nhân với mục đích không chính đáng.
 2. Công ty xác định các luật và quy định liên quan đến thông tin cá nhân, các tiêu chuẩn do chính phủ đặt ra cùng các tiêu chuẩn khác, thực hiện các biện pháp mà nhân viên luôn có thể tham khảo và luôn cập nhật hệ thống luật, quy chuẩn và tuân thủ theo.
 3. Để ngăn ngừa rò rỉ, mất mát hoặc hư hỏng thông tin cá nhân, chúng tôi lên kế hoạch định kỳ về phân tích rủi ro và biện pháp an toàn thích hợp, đồng thời thiết lập các giải pháp an toàn phù hợp và tiến hành ngăn chặn, sửa chữa.
 4. Công ty sẽ chỉ định người để xử lý các khiếu nại và giải đáp các thắc mắc về thông tin cá nhân. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp nhận các thắc mắc và công bố tại trang homepage, pamphlet, hay quầy tiếp tân của công ty để các bạn dễ hiểu nhất.
 5. Chúng tôi sẽ xây dựng, triển khai, duy trì và liên tục cải tiến hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân của mình và cố gắng không ngừng cải tiến hệ thống quản lý bảo mật thông tin cá nhân của công ty.
 6. Các thắc mắc về chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các khiếu nại/ tư vấn liên quan đến thông tin cá nhân
  Thông tin liên hệ (Thời gian tiếp nhận: 10:00~18:00 các ngày trong tuần)
  Công ty TNHH IDS
  Quầy tư vấn thông tin cá nhân
  E-mail: privacy@ids.co.jp
  ĐT (03) 5484-7811