Welcome to IDS Vietnam

Welcome to
IDS Vietnam

Chào mừng đến IDS Vietnam.

Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới đầy biến động,
nơi mà sự phát triển của công nghệ và môi trường kinh doanh đang có những thay đổi lớn.

IDS đã phát triển nghiệp vụ phát triển hệ thống trong nước hơn 25 năm,
nhưng cấu trúc xã hội, giá trị quan và các vấn đề của khách hàng cũng không ngừng thay đổi.

Để giải quyết các vấn đề đó của khách hàng, chúng ta cần tự mình thay đổi và đương đầu với những thách thức mới.
Phát triển offshore tại Việt Nam vẫn đang là một con đường đầy thử thách. Không chỉ có thách thức về phương diện kỹ thuật như AWS hay framework mới mà còn có rất nhiều thử thách đang chờ đợi trước mắt chúng ta như thông hiểu nghiệp vụ, cải thiện giao tiếp…

Có lẽ sẽ còn rất nhiều thử thách khó khăn khác nhau phía trước,
nhưng toàn thể công ty, toàn thể nhân viên sẽ đoàn kết thành một khối, tích cực hướng về phía trước và cùng nhau giải quyết từng vấn đề một, qua đó chúng ta sẽ cùng nhau trưởng thành và phát triển.

Mọi người trong IDS group rất mong đợi được làm việc với các bạn.
Chúng tôi đang chờ đợi các bạn.