Increase
the absolute value
of stakeholder happiness
through IT services.

Increase
the absolute value
of stakeholder happiness
through IT services.

Our S e r v i ces

Phát triển hệ thống, đại lý thanh toán AWS,
Xây dựng môi trường AWS, xây dựng EC site

R e c r u i t ment

Welcome to IDS Vietnam

Địa chỉ
Tầng 4, Tòa nhà NTA, 171-173 Điện Biên Phủ, Phường Đa Kao, Q.1, TPHCM
Điện thoại
028-3636-0110